From Figaro to Cabaret

From Figaro to Cabaret 00

From Figaro to Cabaret

Eugenia Arsenis – Director, Dramatur

Piano by Dimitris Veziroglou

Singing by: Chrisostomos Kalogridakis, Sofia Kounela, Kalliopi Koutla, Nikos Psathas, Stratis Stil, Sotiris Triantis, Victoria Horosounova

A seminar about Opera and Music Theate to mark and celebrate the 10th anniversary of the Peloponnesian University’s Theatre Studies Department.

Sunday 2 June 2013 at Michalis Kakogiannis Foundation, Athens

Free entry